• अर्जुन दाहालका तीन कविता

    अर्जुन दाहालका तीन कविता

    भिक्षा शास्त्रले भिख भन्दैन भिक्षा भन्दछ र भिक्षको लागि ब्राह्मण मात्र होइन सबैलाई छुट छ सन्त को भेषमा। प्रसङ्ग बदलौं, समय समयमा भिक्षा माग्नेले धर्मलाई..